Responsable de Celler de Reus:

JOSEP MARIA AGELL ROSELL (Celler de Reus)
NIF: 77604135L
Telèfon+34 977 00 58 24 , + 34 607 08 28 03
Correu: info@cellerdereus.com
Titular: Josep Maria Agell Rosell
Adreça: Avinguda Doctor Vilaseca, 19 (baixos 5) 43202 Reus (Tarragona)

Les presents Condicions Generals de Compra regulen l’ús del lloc web, www.cellerdereus.com, del qual CELLER DE REUS (Josep Maria Agell Rosell) .és titular. Per qualsevol consulta, pot contactar amb nosaltres a través del telèfon 977821104 o enviant un correu electrònic a info@cellerdereus.com . 


Objecte

Les Condicions de compra estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de la botiga online CELLER DE REUS (Josep Maria Agell Rosell), en relació amb els productes i serveis que oferim a través del nostre lloc web www.cellerdereus.com.

En utilitzar el lloc web www.cellerdereus.com o fer una comanda a través del mateix, vostè és conscient de la vinculació amb aquestes Condicions i la nostra Política de Privacitat, pel que, si vostè no està d’acord amb totes les Condicions i amb la Política de Privacitat, no ha de fer cap comanda.

Aquestes condicions poden ser modificades, pel que ha de llegir-les abans d’efectuar cada comanda.

Comandes

El realitzar una comanda a www.cellerdereus.com equival a l’acceptació plena i sencera dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les condicions generals de venda, que seran les úniques aplicables al contracte així conclòs.

El comprador es compromet a fer ús del lloc web www.cellerdereus.com només per fer consultes o comandes legalment vàlides. També s’obliga el comprador a facilitar de manera certa i correcta les seves dades de contacte, consentint així mateix el poder fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb ell si fos necessari.

S’estableix en 18 anys l’edat mínima de compra.

CELLER DE REUS (Josep Maria Agell Rosell) es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d'un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament: "Venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys"

El fer una comanda a través de www.cellerdereus.com garanteix estar plenament autoritzat per utilitzar la targeta de pagament, en cas de triar aquesta modalitat de pagament. Només les persones amb la capacitat jurídica necessària per subscriure contractes relatius a la classe de béns i serveis proposats en aquesta pàgina web poden realitzar comandes a www.cellerdereus.com.

El lliurament dels encàrrecs el farà CELLER DE REUS (Josep Maria Agell Rosell) pels seus propis mitjans o a través d’una agència de transport designada per la mateixa CELLER DE REUS (Josep Maria Agell Rosell). Les comandes es lliuraran en el domicili designat pel client. CELLER DE REUS (Josep Maria Agell Rosell) no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament no es pugui efectuar com a conseqüència que les dades facilitades siguin inexactes o incompletes, o quan el lliurament no es pugui efectuar per absència del destinatari. Sense perjudici de l’anterior, CELLER DE REUS (Josep Maria Agell Rosell) adoptarà les mesures exigides al comerciant perquè el lliurament pugui efectuar-se el més aviat possible, tant a satisfacció del remitent com a la del destinatari.

CELLER DE REUS (Josep Maria Agell Rosell) es compromet a lliurar els productes en perfecte estat a la direcció de lliurament que senyals en el formulari de comanda.Pots sol•licitar el lliurament dels articles, en un altre domicili i a una altra persona física diferent de la que subscriu la comanda.

No es lliuraran comandes en apartats postals.

Pagament

CELLER DE REUS (Josep Maria Agell Rosell) ofereix la possibilitat d’efectuar el pagament a través de targeta. El càrrec a la targeta de crèdit es realitza en el mateix moment de realitzar la comanda, a través de la passarel•la de pagament de l’entitat financera corresponent i un cop s’hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.

En aquest sentit, les dades confidencials són transmeses de forma encriptada (SSL) a l’entitat financera corresponent. El sistema d’encriptació SSL que utilitzem confereix total seguretat a la transmissió de dades a través de la xarxa. Les seves dades gaudeixen de total confidencialitat i protecció.

La seguretat en la compra electrònica està garantida per l’entitat financera corresponent. Aquesta disposa dels mitjans de seguretat necessaris per identificar possibles errors en les dades facilitades al fer de pagament amb targeta.

Les dades sobre les targetes de crèdit no queden registrades en cap base de dades nostra. S’utilitzaran únicament en el TPV (Terminal Punt de Venda) virtual de l’entitat financera corresponent, a través de la seva Passarel•la de Pagament Segur.

Les targetes de crèdit estan subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si l’entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap contracte amb vostè.

El pagament també potser per transferència bancaria, amb una reserva de 72 hores dels productes del carret de compra (una vegada superada les 72 hores, si no s'ha comprovat el pagament, la comanda serà anul·lada.). Una vegada comprovada la transferència, el producte serà enviat per agència de transport.

Si el client és de la província de Tarragona, a més a més, també es pot seleccionar la modalitat de pagament a la botiga (es farà també una reserva del producte de 72 hores).

CELLER DE REUS (Josep Maria Agell Rosell) es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament i pot crear-ne noves o eliminar alguna de les existents, sense que l’usuari/client de www.cellerdereus.com pugui fer reclamacions per aquest motiu. No obstant si el canvi en la modalitat de pagament afectés una comanda ja realitzada, des www.cellerdereus.com ens posaríem en contacte amb el client per informar d’aquest canvi, oferint l’opció de cancel•lar la comanda si ho considerés convenient.

Preu, termini de validesa de l’oferta i cost del transport

Els preus indicats a sota de cada producte són totals (IVA inclòs) i únicament cal afegir-hi les despeses d’enviament que, per a cada destinació i opció de transport escollida, s’especifiquen. Els preus apareixen reflectits en euros. Els preus i condicions exposats són els vàlids en cada moment, i tenen vigència únicament en la sessió oberta. En la informació de confirmació de comanda, amb caràcter previ a que el comprador accepti l’operació, s’especifiquen clarament els preus de cadascun dels articles triats, la concreció de les despeses de lliurament que seran aplicables a l’operació i les promocions o descomptes que, si escau, siguin d’aplicació.

Cost del transport:

El cost de transport depèn del pes de la comanda i de la distància de l'enviament del producte i poden variar en funció dels costos de la companyia de transport. El cost és a partir de 5 € (+IVA).

L'enviament es farà en les 24/48 hores després de comprovar el pagament de la comanda.

Factures i Preus

En fer la comanda a través del web, la factura corresponent serà consultable al portal a través de la sessió de cada usuari 48 hores després del lliurament. Per a qualsevol informació sobre la teva comanda, pots sol•licitar-la a través de la pàgina de Contacte del portal o enviant un correu electrònic info@cellerdereus.com.

CELLER DE REUS (Josep Maria Agell Rosell) es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus de venda que figuren en www.cellerdereus.com, però els articles es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment en què es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquesta data.

Informació i consultes

Per a qualsevol informació sobre comandes web o sobre les característiques dels productes i serveis que oferim, així com per comunicar-nos qualsevol tipus d’incidència o reclamació referent a la compra online, posem a la vostra disposició la pàgina de Contacte del portal, enviant un correu electrònic a info@cellerdereus.com o accedint a l’espai propi del client a El meu compte.

A l’espai del client El meu compte es podrà consultar la informació de les comandes realitzades, així com consultar i modificar les dades personals del propi usuari. La correcció i modificació de dades també serà possible sol•licitar-la a través del correu electrònic info@cellerdereus.com.

Cancel·lació, devolucions i reemborsament de comandes

Dret de revocació: l’Art 44 de la Llei 7/1996, del 15 de gener, d’Ordenación del Comercio Minorista, confereix al Client el dret a la revocació de la comanda sol•licitada en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del mateix, prèvia comunicació amb CELLER DE REUS (Josep Maria Agell Rosell) (mitjançant correu electrònic dirigit a info@cellerdereus.com), amb devolució del preu que hagués pagat pel producte. La devolució del producte s’exercirà sense penalitzacions de manera que CELLER DE REUS (Josep Maria Agell Rosell) procedirà al reintegrament de l’import total de la compra, incloent, si n’hi ha, les despeses d’enviament. Per poder efectuar la devolució, el producte ha d’estar complet i en perfecte estat. Pel que fa a l’embalatge del producte retornat, no és necessari que mantingui les condicions originals, però si aquest fos el cas, el producte podria patir una depreciació.

També posem a la vostra disposició el formulari oficial de sol•licitud de devolucions basat en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de novembre. Devolució per defectes de producte, defectes produïts en el transport o error en l’enviament: si en el moment del lliurament s’aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d’enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys en el transport o s’aprecia, de la mateixa manera, un defecte en la mercaderia rebuda, també durant el període de garantia, el client ho pot comunicar a CELLER DE REUS (Josep Maria Agell Rosell) (mitjançant correu electrònic dirigit a info@cellerdereus.com) en un termini de 2 mesos. CELLER DE REUS (Josep Maria Agell Rosell) es responsabilitzarà de la substitució per un de nou o el reemborsament del preu pagat pel mateix. La reparació i/o la substitució del producte defectuós serà gratuïta per al consumidor i usuari. Aquesta gratuïtat comprendrà les despeses necessàries realitzades per a esmenar la falta de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les despeses d’enviament, així com els costos relacionats amb la mà d’obra i els materials. En cas de producte defectuós, el venedor haurà de procedir, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari. El venedor respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. El consumidor i usuari ha d’informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’ella. Aquest dret de desistiment no s’aplicarà a aquells productes adquirits a través del portal www.cellerdereus.com que, de conformitat amb la normativa en la matèria, per tractar-se de descàrregues de contingut digital, enregistraments sonors, vídeos, discos i similars, productes personalitzats o que per raons d’higiene o altres excepcions legalment previstes no siguin susceptibles de desistiment.

Responsabilitat

CELLER DE REUS (Josep Maria Agell Rosell) no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar d’un funcionament o un ús inadequat dels productes comercialitzats.

El mateix s’aplica a les possibles modificacions realitzades als productes pels proveïdors. CELLER DE REUS (Josep Maria Agell Rosell) no podrà ser considerada responsable per un client o un tercer de danys indirectes, pèrdues d’explotació o lucre cessant ocorreguts pel mitjà que fos, encara que el dany, pèrdua o perjudici haguessin estat previsiblea per CELLER DE REUS (Josep Maria Agell Rosell) o si la seva eventualitat hagués estat posada en seu coneixement.

CELLER DE REUS (Josep Maria Agell Rosell) no podrà ser considerada responsable de l’incompliment del contracte subscrit en cas de causa de força major, d’interrupció de l’activitat o vaga total o parcial, especialment, dels serveis postals i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi.

El que disposa la present clàusula no afectarà els drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al dret de desistir el contracte. En cas de litigi, el client podrà dirigir-se, en primer lloc, a CELLER DE REUS (Josep Maria Agell Rosell) per arribar a una resolució amistosa. Drets de propietat intel•lectual i altres drets El comprador reconeix i accepta que els elements i drets de propietat intel•lectual, industrial o altres (incloent sense limitació qualsevol copyright, patents, marques, dissenys, fotografies, imatges i codis font) relatius a les plataformes web CELLER DE REUS (Josep Maria Agell Rosell) als quals pugui accedir són propietat exclusiva CELLER DE REUS (Josep Maria Agell Rosell). L’usuari no podrà, directament o indirectament, copiar, modificar, alterar, publicar, comunicar, distribuir, vendre o transmetre els materials d’aquesta plataforma o el seu codi font, o de les descàrregues efectuades, en tot o en part, sense l’autorització escrita CELLER DE REUS (Josep Maria Agell Rosell).

Llei aplicable

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació vigent. Per a qualsevol litigi derivat de les relacions comercials entre l’usuari i CELLER DE REUS (Josep Maria Agell Rosell) les parts acorden sotmetre al que disposa la legislació vigent en la matèria.